Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Raport z ewaluacji problemowej

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:
1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
2. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań
zewnętrznych i wewnętrznych

RAPORT (pdf)

23 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Raport z ewaluacji problemowej

Statut Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku - Kamiennej

Statut został zatwierdzony na Plenarnym Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 listopada 2017r.

1 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Statut Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku - Kamiennej

Rozstrzygnięcie przetargu

Protokół z posiedzenia komisji rozstrzygającej pisemny przetarg nieograniczony w sprawie wynajęcia powierzchni  handlowej  na sklepik szkolny.

 

27 września 2017
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie przetargu